Business

OSVČ a daňové přiznání – kdy, jak a proč?

Podnikáte? Máte vlastní business? Jste dlouholetým podnikatelem či nováčkem? Co vše se týká konkrétně osoby samostatně výdělečně činné mající business? Co je daňové přiznání a k čemu slouží? Koho se týká?

 placení daní

Daňové přiznání aneb povinnosti pro OSVČ

 

Jedná se o povinnost fyzické a právnické osoby vůči státu v rámci přiznání příjmů, které podléhají dani vyměřené státem. Může se pak v rámci výpočtu na základě příjmů a výdajů vyskytnout přeplatek, který bude podnikateli vyplacen na účet či zaslán složenkou. V případě nedoplatku pak musí podnikající osoba danou finanční sumu odevzdat finančnímu úřadu.

 

Každá podnikající osoba musí odevzdat vyplněný formulář, který je k tomu striktně určen. Daňové přiznání se podává vždy za uplynulý kalendářní rok. V případě že podnikající osoba neboli business man má daňového poradce, zde je výjimka a lze daňové přiznání odevzdat v pozdějším termínu, tj. o dva měsíce déle.

 

Vyplněný formulář k daňovému přiznání si lze osobně vyzvednout na kterékoliv pobočce finančního úřadu, stejně tak je možno si ho vytisknout na internetových stránkách finančního úřadu. Poté vyplněný formulář lze osobně odevzdat na příslušném finančním úřadu či lze zaslat i poštou. Ministerstvo financí také vydalo pro rok 2017 elektronický formulář daňového přiznání.

 daňový úřad

Kdo je OSVČ?

 

Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou. Osoba, která má v rámci svého podnikání či businessu příjmy. Jako příklad ohledně příjmů lze uvést – příjmy ze živnosti, příjmy v rámci jiného podnikání dle zvláštních předpisů, příjmy ze zemědělské výroby, vodního a lesního hospodářství.

 

Povinnost aneb pozor!

 

Nově náleží coby povinnost podání daňového přiznání pro osoby samostatně výdělečně činné, které v roce 2017 vykázali daňovou ztrátu, přestože jejich příjmy hranici patnácti tisíc korun nepřesáhly!

 označení byznysu

Stejně tak je důležité vědět, že kdo má zřízenou datovou schránku, musí tak od ledna 2016 podávat daňové přiznání elektronickou formou. Tato povinnost platí pro všechny podnikatele, i když si datovou schránku zřídili dobrovolně.

 

Oznamovací povinnost!

 

Každý osvobozený příjem přesahující částku pěti miliónů se musí oznámit! Co je osvobozený příjem? Řídí se dle paragrafů 4, 4a, 6 a 10 zákona č.586/1992 Sb. Posouzení je ryze individuální. Oznamovací povinnost musí být učiněna do konce lhůty podání daňového přiznání, tj. přesně pro rok 2018 se jedná o podání do 1. dubna.

 

Mohlo by se vám také líbit...